Home > Contact Information
Contact Information

(Xin He avenue70), ShangMuGu, PingHu,LongGang,ShenZhen,GuangDong.

Tel : +86.0755.89691366  89695133

Fax : +86.0755.89695233

Email:cwj@chinaxinji.com.cn